Bitva u Chlumce 1813

2962.jpg Ve dnech 29. a 30. srpna 1813 došlo v okolí obcí Chlumec a Přestanov ke krvavé bitvě mezi francouzkým armádním sborem na straně jedné a spojeneckými jednotkami Ruska, Rakouska a Pruska na straně druhé. První den bitvy spojenecká vojska bránila v pronikání postupujícího francouzského armádního sboru do českého vnitrozemí. Během tohoto prvního dne museli spojenci bojovat s několikanásobnou přesilou, například polovina z asi 12 000 ruských vojáků byla první den zraněna nebo padla. Druhý den se ale spojencům, kterým velel Karel Schwarzenberg, podařilo soustředit dostatečné vojenské síly, které francouzské vojsko obklíčily a zničily. Uniknout zkáze se podařilo jenom několika málo menším jednotkám. Celkem zde zahynulo více než 20 000 vojáků všech armád. Válečné operace zde pokračovaly ještě v měsíci září 1813, kdy se jednotky pod přímým velením francouzkého císaře Napoleona I. pokusily proniknout Nakléřovským průsmykem do Čech. I tyto útoky byly odraženy.

Vítězství spojenců připomíná v místech bojů řada dobových pomníků. V Muzeu města Ústí nad Labem je od roku 1992 stálá historická expozice k těmto válečným událostem. Od téhož roku se vždy poslední sobotu v srpnu schází v Chlumci příznivci vojenské historie napoleonských válek od nás i ze zahraničí a konají se zde historické slavnosti.

Dodnes nacházejí lidé v širokém okolí Chlumce zrezivělé dělové koule, součástky vojenské výzbroje a výstroje, ale i vybělené kosti tisíců těch, kteří zde kdysi za slávu mocných padli. Zůstaly zde všude rozsety a zapomenuty po celá ta dlouhá léta a ještě dlouho nám budou připomínat jednu z vůbec nejkrvavějších bitev napoleonských válek.